ÁRABE CURSO GENERAL

CURSO CUATRIMESTRAL

 • Nivel: A2.2
 • Requisitos: A2.1
 • Tipo: Cuatrimestral
 • Horas: 60 horas / 4 por semana
 • Créditos: 4 ECTS
 • Certificación: A2.2 de Idiomas Complutense
 • Coordinador: M. Magrini Kunze mmagrini@ucm.es

Breve descripción

.

Objetivos

.

Contenidos temáticos

 • Expresión e interacción orales: .
 • Comprensión auditiva: .
 • Expresión lectora: .
 • Expresión escrita: .
 • Gramática: 
 • Léxico:

Sistema de evaluación

.

Materiales

.